Rozsah zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání. Odstranění drobných staveb na cizím pozemku zřízených do účinnosti NOZ. Právní účinky usnesení o zastavení z důvodu splnění v průběhu řízení. Předběžné opatření pro obavy z ohrožení výkonu rozhodnutí peněžitého dluhu. K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty. Náhrada nákladů sporného řízení v závislosti na znaleckém posudku o výši plnění. Neplatnost výpovědi z nájmu bytu pro dva a více bytů

APLIKACE PRÁVA 4/2013

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Rozsah zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání

Odstranění drobných staveb na cizím pozemku zřízených do účinnosti NOZ

Právní účinky usnesení o zastavení řízení z důvodu splnění v průběhu řízení

Předběžné opatření pro obavy z ohrožení výkonu rozhodnutí peněžitého dluhu

K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty

Náhrada nákladů sporného řízení v závislosti za znaleckém posudku o výši plnění

Neplatnost výpovědi z nájmu bytu pro dva a více bytů

Odběr novinek