1. Domov
 2. »
 3. APLIKACE PRÁVA 4/2013
 4. »
 5. Rozsah zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání

Rozsah zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání

Již více než 100 let soudní praxe - ve shodě správní literaturou - v rozporu s občanským soudním řádem zastavuje řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání i tehdy, pokud je odvolání podáno v celém rozsahu včetně proti výroku o náhradě nákladů řízení.

Nově lze vyslovit právní zásadu: „Je-li podáno odvolání proti meritornímu rozhodnutí v celém rozsahu, nelze zastavit odvolací řízení proti výroku o náhradě nákladů řízení z důvodu, že nebyl včas zaplacen soudní poplatek z odvolání ve věci samé.“

Nástupem nových společenských poměrů po roce 1989 je náhrada nákladů řízení stále významnější, neboť jejich výše zvlášť v komplikovaných věcech či o zaplacení vyšší částky pravidelně dosahují desetitisíců až statisíců korun a mnohdy se vyrovnají hodnotě samotného předmětu řízení.

Zákon o soudních poplatcích po desítky let výslovně stanoví, že soudní poplatek z odvolání proti meritornímu rozhodnutí se platí jen ve věci samé s tím, že soudní poplatek proti odvozenému nároku o náhradě nákladů řízení se neplatí, pročež nikdy nebyl a ani aktuálně není důvod zastavovat řízení o náhradě nákladů řízení, nebyl-li včas zaplacen soudní poplatek za odvolání ve věci samé.

Nebylo-li včas podáno odvolání proti usnesení o zastavení odvolacího řízení, bylo zastaveno odvolací řízení nejen ve věci samé, ale současně i odvolací řízení o odvozeném výroku o náhradě nákladů řízení bez ohledu na to, že zastavení odvolacího řízení proti výroku o náhradě nákladů řízení bylo od počátku zjevně nezákonné.

Je-li zastaveno odvolací řízení na základě odvolání proti meritornímu rozhodnutí soudu I.stupně v celém rozsahu pro včasné nezaplacení soudního poplatku z odvolání zpravidla s výrokem: „Odvolací řízení se zastavuje“ v rozporu s občanským soudním řádem bez rozlišení i) zastavení řízení ve věci samé a ii) zastavení řízení o náhradě nákladů řízení, lze proti němu úspěšně bez zaplacení soudního poplatku podat odvolání s výše uvedeným odůvodněním s návrhem na vydání tohoto

                                     **u s n e s e n í**

“Usnesení soudu I.stupně se v rozsahu zastavení řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku (usnesení)soudu I.stupně ve věci samé p o t v r z u j e a v rozsahu zastavení řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku soudu I. stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení se m ě n í tak, že řízení se n e z a st a v u j e .”

Z důvodu, že se s účinností od 1. ledna 2013 platí soudní poplatek za dovolání nejen proti výroku rozsudku (usnesení) ve věci samé, ale zvlášť i proti výroku o náhradě nákladů řízení (aktuálně ve výši 2.000,-Kč), bude - oproti odvolacímu řízení - dovolací řízení o náhradě nákladů řízení zastaveno, nebude-li včas zaplacen soudní poplatek za dovolání proti výroku o náhradě nákladů řízení.