Nepřípustnost dovolání proti zrušujícímu usnesení odvolacího soudu. Povaha a podmínky platnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva. Bezdůvodné obohacení za užívání neohrazených pozemků. Lesní a zemědělský pozemek v intraviálu obce jako veřejné prostranství. Zpochybnitelnost zápisu vlastnického práva do uplynutí prekluzivní lhůty dle § 3064 obč. zákoníku. Výluka povinnosti složit jistotu při podání návrhu na vydání předběžného opatření. Vlastnická a nevlastnická držba.

APLIKACE PRÁVA 2/2015

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Nepřípustnost dovolání proti zrušujícímu usnesení odvolacího soudu

Povaha a podmínky platnosti rozhodnutí o vyloučení z družstva

Bezdůvodné obohacení za užívání neohrazených pozemků

Lesní a zemědělský pozemek v intraviálu obce jako veřejné prostranství

Zpochybnitelnost zápisu vlastnického práva do uplynutí prekluzivní lhůty dle § 3064 obč. zákoníku

Výluka povinnosti složit jistotu při podání návrhu na vydání předběžného opatření

Vlastnická a nevlastnická držba

Odběr novinek