Rozsah přírůstání spoluvlastnických podílů při porušení předkupního práva v režimu obč. 40/1964 Sb. Vydržení v průběhu dědického řízení a konkurence domnělého a řádného nabývacího titulu vztahující s k téže právní skutečnosti. Náhrada za bezesmluvní užívání veřejného prostranství. Pasivní hmotně právní legitimace hl. m. Prahy a městských částí. Rozsah bezdůvodného obohacení za užívání přístupové cesty a vnitřních ploch v uzavřeném areálu. Pravomocné usnesení soudu o neodmítnutí žalob pro opožděnost a připuštění změny žaloby jako „rozsouzená“ předběžná otázka.

APLIKACE PRÁVA 3/2014

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Rozsah přírůstání spoluvlastnických podílů při porušení předkupního práva v režimu obč. 40/1964 Sb.

Vydržení v průběhu dědického řízení a konkurence domnělého a řádného nabývacího titulu vztahující s k téže právní skutečnosti

Náhrada za bezesmluvní užívání veřejného prostranství

Pasivní hmotně právní legitimace hl. m. Prahy a městských částí

Rozsah bezdůvodného obohacení za užívání přístupové cesty a vnitřních ploch v uzavřeném areálu

Pravomocné usnesení soudu o neodmítnutí žalob pro opožděnost a připuštění změny žaloby jako „rozsouzená“ předběžná otázka

Odběr novinek