Právní povaha správního rozhodnutí schvalujícího hmotně právní úkon. Nicotnost rozsudku o určení vlastnictví nemovitosti evidovaných v katastru bez jeho opravy. Promlčení práva výpovědi z nájmu a řízení o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro dva a více bytů. Určení rozsahu správy domu a pozemku při umístění zařízení nebytových prostor nezbytných k řádnému vydržení. Právní povaha předžalobní výzvy a platební rozkaz. Rozsah vypořádání vnosů manžela dle § 149 odst. 2 obč. zákoníku č. 40/1964.

APLIKACE PRÁVA 2/2014

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Právní povaha správního rozhodnutí schvalujícího hmotně právní úkon

Nicotnost rozsudku o určení vlastnictví nemovitostí evidovaných v katastru bez jeho opravy

Promlčení práva výpovědi z nájmu a řízení o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro dva a více bytů za účinnosti NOZ

Určení rozsahu správy domu a pozemku při umístění zařízení nebytových prostor nezbytných k jejich řádnému užívání

Právní povaha předžalobní výzvy a platební rozkaz

Rozsah vypořádání vnosů manžela dle § 149 odst. 2 obč. zákoníku č. 40/1964

Odběr novinek