Rozsouzená věc určení neexistence zástavního práva. K prominutí zmeškání lhůty dle § 58 o.s.ř.. K potřebě zatímní úpravy poměrů v nové době. Lhůta pro vypořádání SJM zúžené dle § 148 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb. a jeho účinnost. K dani z nabytí nemovitých věcí ve veřejné dražbě.

APLIKACE PRÁVA 4/2016

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Rozsouzená věc určení neexistence zástavního práva

K prominutí zmeškání lhůty dle § 58 o.s.ř.

K potřebě zatímní úpravy poměrů v nové době

Lhůta pro vypořádání SJM zúžené dle § 148 odst. 2 obč. zák. č. 40/1964 Sb. a jeho účinnost

K dani z nabytí nemovitých věcí ve veřejné dražbě

Odběr novinek