Vady rozsudků o vydržení do 31. 12. 2013. Hmotně právní účinky doručení do datové schránky adresáta. Započtení peněžitých pohledávek v různých měnách po 1. 1. 2014. Promlčení příslušenství v rozsahu rozšíření žaloby. Písemná forma výstrahy a rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva.

APLIKACE PRÁVA 2-3/2016

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Vady rozsudků o vydržení do 31. 12. 2013

Hmotně právní účinky doručení do datové schránky adresáta

Započtení peněžitých pohledávek v různých měnách po 1. 1. 2014

Promlčení příslušenství v rozsahu rozšíření žaloby

Písemná forma výstrahy a rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva

Odběr novinek