Znalecký posudek a zpráva orgánu veřejné moci. Prokazování běhu promlčecí lhůty. Promlčení úhrad na bydlení mezi manžely. Sloučení věci jako jiná právní skutečnost. Funkční celek a ochranné pásmo jako „nadzákonný“ důvod nevydání opravěné osobě

APLIKACE PRÁVA 2/2013

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Znalecký posudek a zpráva orgánu veřejné moci

Prokazování běhu promlčecí lhůty

Promlčení úhrad na bydlení mezi manžely

Sloučení věcí jako jiná právní skutečnost

Funkční celek a ochranné pásmo jako „nadzákonný“ důvod nevydání oprávněné osobě

Odběr novinek