Sporná poznámka spornosti. Žaloba o výmaz sporného zápisu ve veřejném seznamu. Výhrada relativní neúčinnosti právního jednání před vykonatelností pohledávky. Základní kritéria veřejného prostranství a náhrady za bezesmluvní užívání. Běžná údržba a výše bezdůvodného obohacení.

APLIKACE PRÁVA 1/2015

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Sporná poznámka spornosti

Žaloba o výmaz sporného zápisu ve veřejném seznamu

Výhrada relativní neúčinnosti právního jednání před vykonatelností pohledávky

Základní kritéria veřejného prostranství a náhrady za bezesmluvní užívání

Běžná údržba a výše bezdůvodného obohacení

Odběr novinek