Prokazování důvodnosti účasti vedlejšího účastníka. Prokazování splnění žalované povinnosti při zpětvzetí žaloby. Správné označování parcel v listninách. Rozhodný okamžik platnosti nedobrovolné dražby.

APLIKACE PRÁVA 3-4/2018

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Prokazování důvodnosti účasti vedlejšího účastníka

Prokazování splnění žalované povinnosti při zpětvzetí žaloby

Správné označování parcel v listninách

Rozhodný okamžik platnosti nedobrovolné dražby

Odběr novinek