1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 3-4/2018
  4. »
  5. Správné označování parcel v listninách

Správné označování parcel v listninách

V právní praxi jsou i po více než 25 letech v rozporu s ustanovením § 8 odst.1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. (dříve § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.) v listinách povětšinou nesprávně označovány stavební parcely, ačkoli zákon je jednoznačný.

V listinách jsou převážně označovány stavební parcely v rozporu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. takto: „pozemková parcela č........- zastavěná plocha a nádvoří v kat.ú........“.

Přestože nejen v životě, ale i v právu platí zásada:

„Lépe špatně se všemi, než správně sám“ (in.: Gnómy, nakladatelství Radix), má především právní literatura upozorňovat právní praxi na nesprávné postupy.

Z ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. (dříve § 6 odst.1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.) vyplývá toto správné označování parcel, a to: a) nestavební parcely: pozemková parcela č........-..........v kat.ú.......... b) stavební parcely: stavební parcela č............-............. v kat.ú.......... v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu

Z výpisu z listu vlastnictví lze seznat, zda se jedná o stavební parcelu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb. zkratkou: „St.“, čemuž musí odpovídat její označení v listinách jako „stavební parcela č......... v kat.ú.......“.

Pokud jde o stavby bez čp./če., lze z opatrnosti s ohledem na případné nabytí v dobré víře či vydržení nemovitých staveb, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, doporučit toto označení v listinách, např.:

a) stavba ............... (způsob užití dle výpisu z LV, není-li zapsán způsob užití stavby v LV, tak způsob užití na základě stavebního rozhodnutí, případně obvyklý způsob užití) bez čp./če. v ............ , jenž je součástí stavební parcely č. ......... v kat.ú. ..........

není-li stavba zřízena na pozemku označeném ve výpisu z katastru nemovitostí jako stavební, viz. zkratka: „St.“, pak platí označení:

b) stavba ............... (způsob užití dle výpisu z LV, není-li zapsán způsob užití stavby v LV tak způsob užití na základě stavebního rozhodnutí, případně obvyklý způsob užití) bez čp./če. v ......... , jenž je součástí pozemkové parcely č......... v kat.ú.........