Započtení jako procesní obrana žalovaného. Námitky započtení a rozsouzená věc. Rozsah ručení a promlčení. Odpovědnost doménového jména za obsah jeho internetových stránek.

APLIKACE PRÁVA 1/2016

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Započtení jako procesní obrana žalovaného

Námitka započtení a rozsouzená věc

Rozsah ručení a promlčení

Odpovědnost doménového jména za obsah jeho internetových stránek

Odběr novinek