Socha Sokrata v knihovně
vychází od
článků
vydání

Vydání časopisu

  1. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 2/2023: K určení výše ušlého zisku soukromých investorů dle § 2955 obč. zákoníku, K vyrovnání zhodnocení pronajaté věci po jejím převodu na nového vlastníka, Prioritní přikázání více společných jednotek v téže budově, Prokázání schopnosti podílového spoluvlastníka vyplatit přiměřenou cenu
  2. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 1/2023: Náhrada škody za zmeškání prominuté lhůty k odvolání, Vydražení a suspenzivní účinky prominutí zmeškání lhůty k odvolání, K náhrádě nákladů řízení, jehož rozhodnutí o výši plnění závisí na znaleckém posudku.
  3. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 4/2022: Rozhodné datum pro přípustnost započtení vzájemné pohledávky dle § 98 o.s.ř., Rozhodný den pro posouzení, zda se jedná o vzájemný návrh nebo procesní obranu dle § 98 o.s.ř., Písemná forma a určitost námitky započetní dle § 98 o.s.ř.,  Neplatnost elektronické nedobrovolné dražby z důvodu jejího nezahájení a náhrada škody
  4. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 3/2022: K právní povaze nabytí a zániku držby,  Ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k vícero jednotkám v téže budově.
  5. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 2/2022: K nárokům tzv. faktického správce dle § 1136 obč. zákoníku, Odkaz žaloby na listinu obsahující další rozhodující skutečnosti
  6. Obsah vydání APLIKACE PRÁVA 1/2022: K prošetřování válečných zločinů na Ukrajině, Podstatná vada řízení před zahájením dokazování, K náhradě nutných nákladů dle § 3005 obč. zákoníku

O časopisu

APLIKACE PRÁVA je prvním autorským odborným časopisem obsahujícím sborník právních statí JUDr. Luboše Chalupy, který doposud publikoval desítky odborných článků v předních právních časopisech, jako např. Právní rádce, Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Bulletin advokacie, s rozsáhlou citací v komentářové právní literatuře jako součásti právního řádu ČR v širším smyslu. Časopis je registrován v Českém národním středisku ISSN Národní technické knihovny (ISSN 2336-5560).

Budova soudu
Tužka píšící smlouvu

Důvod existence

Smyslem nového časopisu je být podnětem pro soudní praxi, zejména rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR, pro jejichž vysokou kvalitu je nezbytná odborná oponentura i zdroj nových právních názorů. Zároveň je inspirací pro další autory i jiných společenských oblastí, aby oni sami mohli přispět k rozvoji daného oboru svými novými myšlenkami a názory prostřednictvím pravidelného zveřejňování v jimi vydávaném internetovém odborném časopise bez nutnosti zdlouhavého vydávání v tištěných periodikách s redakčními radami s rizikem ztráty priority či aktuálnosti.

Knihovna
Knihovna

20 let zkušeností v
různorodých případech

Co nabízím

Socha Sokrata a dalších v knihovně Socha spravedlnosti
§1

Právní zastoupení

Na základě této služby Vám bude poskytnuto bezkonkureční právní zastoupení ve věci před obecními soudy, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem. Po absolvování bezpočtu řízení před těmito soudy jsme Vám schopni zajistit spravedlivý proces.

§2

Sepis smluv

Odborně vypracujeme či zkontrolujeme jakoukoli listinu se všemi mandatórními právními náležitostmi na míru Vašim potřebám a probereme s Vámi rozložení dílíčích práv a povinností . Pokud máte zájem o individuální sepsání smluv bez pouhého aplikování vzorů, tak nás neváhejte kontaktovat!


§3

Právní stanoviska

Jak to funguje

icon

Vyberte službu

Na základě Vašich potřeb vyberte vhodnou službu. Pokud nejste schopni sami vybrat příslušnou službu, tak to nevadí, protože Vám rádi poradíme.

icon

Poskytněte informace

Ve věci Vaší kauzy uveďte o jakou službu máte zájem včetně stručného popisu věci a rozhodných skutečností.

icon

Kontaktujte

Přednostně využíjte kontaktní formulář uvedený na webových stránkách s možností vložení dokumentů.

icon

Vyčkejte na odpověď

Vámi uvedená poptávka bude individuálně posouzena a následně Vás v této věci budeme kontaktovat.

icon

Uhraďte fakturu

Na základě dohody s klientem bude Vám zaslána příslušná faktura. Po uhrazení faktury Vám bude poskytnuta příslušná právní služba.

icon

Benefitujte

Gratulujeme ke společné spolupráci, která bude mít za cíl splnění Vašich dosažitelných požadavků.

Ostatní služby

Zpracování individuálního tématu

Mohou existovat situace, kdy nejste schopni nalézt požadováný rozbor právního tématu nebo rozbor prostě není dostačující. Zejména v těchto případech oceníte službu zpracování Vámi navrhnutého tématu a následné uveřejnění v Aplikace práva.

Vámi navrhnuté téma bude podrobeno teoretickému právním rozboru a následně zveřejněno. Důležité je řádně popsat předmět zpracování, kdy doporučejeme v kontaktním formuláři uvést stěžejní body zájmy.

Cena za zpracování od 3 500 Kč v závislosti na komplexnosti tématu.

Podpis smlouvy

Zaplaťte si reklamu

V dnešní době je reklama stěžejní nástroj k dosahování nových klientů. Každá reklama je strategickou výhodou nad konkurencí a z toho důvodu Vám Aplikace práva umožňuje inzerovat svou firmu prostřednictvím svých webových stránek a jednotlivých vydání časopisu Aplikace práva.

Buďte na internetu více vidět a zároveň zvyšte prestiž Vaší firmy prostřednictvím Aplikace práva. Funkce a rozsah této služby se liší v závislosti na zvolené variantě.

Cena od 290 Kč za měsíc.

Socha znázorňující myšlení

Buďte více vidět na webu

Neváhejte a využijte této strategické výhody nad konkurencí a začněte řádně propagovat svou firmu.

Reklama na webu

V případě zakoupení této služby získáte možnost propagovat svou firmu prostřednictvím zařazení Vašeho loga s odkazem na Vaše webové stránky. Reklama bude zobrazena online vydání časopisu v sekci „Naši sponzoři“.

Reklama v časopise

V případě zakoupení této služby získáte možnost propagovat svou firmu prostřednictvím zařazení Vašeho loga s odkazem na Vaše webové stránky a stručným popisem firmy. Reklama bude zobrazena v online PDF vydání časopisu v sekci „Naši sponzoři“.

Kombinace reklam

Na základě této služby bude Vaše firma zobrazena ve vydáních časopisu online a online PDF v příslušných sekcí.

Vyberte si variantu

Doporučujeme

Web + časopis

czk
650
Za měsíc

zveřejnění ve vydáních časopisu (online)

zveřejnění v dílčích vydání časopisu (online pdf)

Kombinace obou způsobů

Web

czk
290
Za měsíc

zveřejnění loga

zveřejnění odkazu na Vaši stránku

časopis

czk
500
Za měsíc

zveřejnění loga

zveřejnění odkazu na stránku

zveřejnění stručného popisu firmy

Kontaktujte nás

Aplikace práva

Vydává JUDr. Luboš Chalupa , advokátní kancelář: Křižíkova 156, 186 00 Praha 8.

[email protected]

Časopis vychází zpravidla jednou za 3 měsíce

© Všechna práva vyhrazena. Jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného v časopise APLIKACE PRÁVA (tištěnou i elektronickou formou) je možná pouze s uvedenou citací autora, názvu a čísla časopisu.