1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2019
  4. »
  5. Dokončení již zahájené elektronické dražby

Dokončení již zahájené elektronické dražby

Institut veřejné nedobrovolné dražby včetně elektronické je v poslední době vystaveno sofistikovaným účelovým námitkám zástavních dlužníků v úmyslu mařit dobrověrné vydražení zastavených nemovitostí včetně „objednaných“ hackerských ataků na dražící weby

Pokud byla veřejná nedobrovolná dražba prostřednictvím elektronického dražebního systému prokazatelně zahájena prohlášením o zahájení dražby (§ 5 odst. 1 vyhl. č. 18/2014 Sb.), což mj. osvědčuje notářský zápis jako veřejná listina, musí dražba v každém případě proběhnout, byť se zákonným prodloužením, a není možno od ní upustit.

Zákonnost průběhu elektronické nedobrovolné dražby v řízení o neplatnost dražby nejlépe prokazují:

a) notářský zápis osvědčující průběh nedobrovolné dražby prováděné elektronicky jako veřejné listiny, která pro každého osvědčuje platnost dražby a tím i nabytí vlastnictví vydražitelem,

b) protokol Ministerstva pro místní rozvoj, odbor veřejných dražeb a realitní činnosti o výsledku kontroly dražby vydaný příslušným orgánem státní správy na základě § 7 zákona č. 26/2000 Sb. (výkon kontroly) a zákona č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád),

c) záznam o průběhu provedené elektronické dražby vydaný na základě ustanovení § 6 vyhl. č. 18/2014 mající charakter veřejné listiny

Nelze zaměňovat trvalé (dlouhodobé) on-line přihlášení na určitých webových stránkách z téhož počítače, které nevyžaduje neustálé přihlašování a odhlašování té které webové stránky od ad hoc přihlášení a odhlášení, které se pokaždé zaznamená v počítačové síti.

On-line trvalé (dlouhodobé) přihlášení na více webových stránkách z téhož počítače bez nutnosti se vždy zvlášť opakovaně přihlašovat i odhlašovat, je pro pokročilejší uživatele výpočetní techniky obvyklé, jinak dochází k zbytečným časovým ztrátám.

Je-li elektronická nedobrovolná dražba již zahájena prohlášením o zahájení dražby ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 vyhl. č. 18/2014 Sb. (viz. notářský zápis), musí v ní být pokračováno až do vydražení i s jejím případným prodloužením dle ustanovení § 5 odst. 5 vyhl. č. 18/2014 Sb. pro omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu.

Ustanovení § 5 odst. 5 vyhl. č. 18/2014 Sb. pro povinné prodloužení doby, během které lze činit podání, stanoví výslovně jen minimální dobu prodloužení o 1 hodinu – nikoli však maximální dobu – což lze výjimečně přiměřeně řešit i prodloužením dražby z pozdní hodiny se souhlasem všech účastníků dražby na ráno druhého dne.

Vyšší mocí ve smyslu ustanovení § 46a zákona č. 26/2000 Sb. není omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 vyhl. č. 18/2014 Sb. z důvodu, že se jedná o zvláštní druh dražby, kdy by takovýto postup umožňoval nekonečně mařit dražbu soustavným – hackerským - přetěžováním internetové adresy.

Předčasné skončení již zahájené dražby ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 vyhl. č. 18/2014 Sb. pro přerušení dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá, je vyloučeno, neboť tím by se navádělo k pletichám ovlivňování dražeb vjejich průběhu, např. pro vysoký počet účastníků, velké-nízké příhozy atd.