APLIKACE PRÁVA 4/2022

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

Rozhodné datum pro přípustnost započtení vzájemné pohledávky dle § 98 o.s.ř.

Rozhodný den pro posouzení, zda se jedná o vzájemný návrh nebo procesní obranu dle § 98 o.s.ř.

Písemná forma a určitost námitky započetní dle § 98 o.s.ř.

Neplatnost elektronické nedobrovolné dražby z důvodu jejího nezahájení a náhrada škody

Odběr novinek