1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 4/2014
  4. »
  5. Doručení vrácené písemnosti doručujícím orgánem

Doručení vrácené písemnosti doručujícím orgánem

V soudní praxi se poměrně často vyskytuje situace, kdy doručovaná písemnost je doručujícím orgánem vrácena soudu včetně nedílně připojené doručenky, aniž by písemnost byla adresátovi vhozena do schránky, což má zásadní dopad na otázku řádného doručení.

Za řádně doručenou písemnost nelze považovat, když doručovaná písemnost nebyla v rozporu s ustanovením 49 odst. 4 o.s.ř. i s ustanovením § 49 odst. 5 o.s.ř. per analogiam vhozena do schránky ani o vrácení písemnosti odesílajícímu soudu nebylo vyvěšeno sdělení na úřední desce soudu.

Zákonnou podmínkou nabytí právní moci a tím i řádného doručení písemnosti doručované do vlastních rukou vrácené doručujícím orgánem odesílajícímu soudu bez vhození písemnosti do schránky dle § 49 odst. 4 o.s.ř. s možností náhradního doručení i dle § 49 odst. 5 o.s.ř. s vyloučením náhradního doručení per analogiam je vždy vyvěšení sdělení o vrácení písemnosti odesílajícímu soudu na úřední desce soudu.

Zákonnou podmínkou řádného doručení jiné písemnosti ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. je vhození písemnosti do schránky adresáta, což vyvrací samo vrácení doručované písemnosti zpět soudu nedílně s doručenkou.

Další zákonnou podmínkou řádného doručení jiné písemnosti ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř., jenž byla vhozena do schránky adresáta, je současně i vyznačení data vhození písemnosti do schránky doručujícím orgánem jak na doručence, tak i na vlastní písemnosti.

Zákonnou podmínkou nabytí právní moci a tím i řádného doručení jiných písemností vrácené doručujícím orgánem odesílajícímu soudu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 o.s.ř. je zanechání písemného oznámení o vrácení písemnosti doručujícím orgánem a doručení písemnosti jejím vyvěšením na úřední desce soudu.