APLIKACE PRÁVA 3/2022

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

K právní povaze nabytí a zániku držby

Ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k vícero jednotkám v téže budově.

Odběr novinek