1. Domov
  2. »
  3. APLIKACE PRÁVA 1/2017
  4. »
  5. K určitosti smluvní záruky

K určitosti smluvní záruky

Právní praxe doposud přehlíží neplatnost smluvní záruční lhůty, která je až na výjimky vyjádřena zcela neurčitě tak, že „záruční lhůta (záruka) je .....“

Stanoví-li zákon více druhů záruky, musí smluvní záruka výslovně stanovit, za jakou určitou záruku je poskytována či sjednána.

Písemné ujednání o smluvní záruce, že “záruční lhůta (záruka) je ….” bez uvedení, že se jedná o určitou záruku např. za jakost, je neurčité a tím i neplatné

Pro minimální požadavky platnosti smluvní záruční lhůty za jakost musí být v písemné smlouvě, v prohlášení prodávajícího (záručním listu) či na obalu výrobku výslovně uvedeno, že: “záruční lhůta za jakost je ……..” a nikoli neurčité ujednání, že: “Záruční lhůta (tj. za cokoli) je …….”

Protože i obchodní zákoník výslovně umožnil jen zkrácení záruční lhůty za vady jakosti zboží, je ujednání o generálním zkrácení záruční lhůty „za všechno“ i do 31.12.2013 neurčité, a tudíž neplatné.

Protože zhotovitel či prodávající může dát objednateli (kupujícímu) záruku “za cokoli” včetně záruky bezplatného vrácení věci po určitou dobu, musí být smluvní záruka výslovně, byť stručně, výslovně definována, jinak se jedná o neplatné právní jednání (právní úkon) pro neurčitost.

Není-li platně sjednána či stanovena smluvní záruční doba z důvodu její neurčitosti, platí bez dalšího zákonná záruční doba, čímž je dostatečně chráněno právní postavení kupujícího, objednatele apod.