APLIKACE PRÁVA 2/2023

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

K určení výše ušlého zisku soukromých investorů dle § 2955 obč. zákoníku

K vyrovnání zhodnocení pronajaté věci po jejím převodu na nového vlastníka

Prioritní přikázání více společných jednotek v téže budově

Prokázání schopnosti podílového spoluvlastníka vyplatit přiměřenou

Odběr novinek