APLIKACE PRÁVA 2/2022

Číst online

Obsah vydání


Naši Sponzoři:

K nárokům tzv. faktického správce dle § 1136 obč. zákoníku

Odkaz žaloby na listinu obsahující další rozhodující skutečnosti

Odběr novinek